VI SAMARBEIDER OM Å BESKYTTE

KORALLER

Sammen dykker vi ned i havets vakre verden! 
Emballasjen til årets solpudderkolleksjon pyntes av koraller for å feire havets skjønnhet. Vi samarbeider med Coral Guardan for å bevare korallrevenes skjønnhet.  
 

Coral Guardian

Coral Guardian ble grunnlagt i 2012 og har som mål å beskytte og bevare korallrev. Teamet jobber i Frankrike, Indonesia og Spania, og har opprettet et havreservat på 1,2 hektar i Indonesia i tiden siden organisasjonen ble startet. Mer enn 40 000 koraller ble plantet der i løpet av de siste fem årene, noe som har ført til at fiskebestanden har økt med 30,2 %.

Hvorfor er koraller viktige? 

Koraller danner et viktig økosystem for fisker og andre vannorganismer, og beskytter dem mot farer. Forskere regner med at tropiske korallrev er hjem til mer enn 25 % av havets artsmangfold. I mer enn 100 land 
fungerer koraller som en barriere som absorberer bølgeenergi og slik beskytter kysten. Samtidig skaper de et godt utgangspunkt for behandling av en rekke forskjellige sykdommer. 
 

Derfor er koraller viktige | ARTDECO
Derfor er koraller viktige | ARTDECO

ARTDECO elsker koraller 

Kolleksjonen DIVE INTO THE OCEAN OF BEAUTY henter inspirasjon fra havet. Den fokuserer på havets skjønnhet og gir deg muligheten til å oppdage en fargerik undervannsverden. Vi ønsker å bevare og utvide denne skjønnheten sammen med Coral Guardian. Derfor har ARTDECO allerede kunnet plante et eget korallrev med sine bidrag, for slik å kunne bidra til å bevare et unikt artsmangfold og beskytte havet. 

Korallrev fra ARTDECO | ARTDECO
Korallrev fra ARTDECO | ARTDECO

Alle kolleksjonens produkter 

To Top