"/>

Personvernserklæring

Vi er veldig glade for at du har vist interesse for vår virksomhet. Databeskyttelse har særlig høy prioritet for ledelsen av ARTDECO cosmetic GmbH. Bruken av nettsidene til ARTDECO cosmetic GmbH er mulig uten noen angivelse av personopplysninger; men hvis den registrerte ønsker å bruke spesielle bedriftstjenester via vår nettside, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke er lovbestemt grunnlag for slik behandling, får vi generelt samtykke fra den registrerte.

Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert, skal alltid være i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR), og i samsvar med de landspesifikke forskriftene for databeskyttelse som er aktuelle for ARTDECO cosmetic GmbH. Ved hjelp av denne databeskyttelsesdeklarasjonen ønsker vår bedrift å informere allmennheten om arten, omfanget og hensikten med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre informeres de registrerte ved hjelp av denne databeskyttelsesdeklarasjonen om rettighetene de har rett til.

Som kontroller har ARTDECO cosmetic GmbH implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre den mest komplette beskyttelsen av personopplysninger behandlet gjennom denne nettsiden. Imidlertid kan internett-basert datatransmisjoner i prinsippet ha sikkerhets hull, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Av denne grunn er hver registrerte fri til å overføre personlige data til oss via alternative midler, f.eks. over telefon.

1. Definisjoner

Databeskyttelseserklæringen fra ARTDECO cosmetic GmbH er basert på vilkårene som benyttes av den europeiske lovgiveren for adopsjon av General Data Protection Regulation (GDPR). Datasikkerhetsdeklarasjonen skal være leselig og forståelig for allmennheten, samt våre kunder og samarbeidspartnere. For å sikre dette, vil vi først forklare terminologien som brukes.

I denne databeskyttelsesdeklarasjonen bruker vi blant annet følgende termer:

a) Personopplysninger

Personligopplysninger er opplysninger eller vurderinger som knyttes til deg som enkeltperson (registrert); all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

b) Den registrerte

Den registrerte er en identifisert eller identifiserbar fysisk person, hvis personopplysninger behandles av kontroller ansvarlig for behandlingen.

c) Behandling

Behandling er enhver operasjon eller sett av operasjoner som utføres med personopplysninger eller med sett av personopplysninger, enten ved hjelp av automatiserte midler, som innsamling, opptak, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk, formidling ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

d) Begrensning av behandling

Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense behandlingen i fremtiden.

e) Profilering

Profilering betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutse aspekter knyttet til den fysiske persons ytelse på jobb, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, oppførsel, plassering eller bevegelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives et bestemt registrert uten bruk av tilleggsinformasjon, forutsatt at tilleggsinformasjonen holdes separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

g) Kontroller eller kontroller som er ansvarlig for behandlingen

Kontroller eller kontroller ansvarlig for behandlingen er den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og virkemidlene til behandling av personopplysninger; hvor formålene og virkemidlene for slik behandling er bestemt av unions- eller medlemsstatsloven, kontrolløren eller de spesifikke kriteriene for utnevnelsen av dette fremskaffes i henhold til unions- eller medlemsstats lov.

h) Prosessor

Prosessor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller et annet organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren.

i) Mottaker

Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller et annet organ, som personopplysningene blir offentliggjort til, enten en tredjepart eller ikke. Men offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en bestemt forespørsel i samsvar med unions- eller medlemsstats lov, skal ikke betraktes som mottakere. Behandlingen av disse dataene av de offentlige myndighetene skal være i samsvar med gjeldende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ utenom den registrerte, kontrolleren, prosessoren og personer som, under den direkte myndighet av kontrolleren eller prosessoren, er autorisert til å behandle personopplysninger.

k) Samtykke

2. Navn og adresse på kontrolløren

Kontrollør for formålet av General Data Protection Regulation (GDPR), andre databeskyttelseslover som gjelder i EUs medlemsstater og andre bestemmelser knyttet til databeskyttelse er:

ARTDECO cosmetic GmbH
Gaußsstraße 13
85757 Karlsfeld
Deutschland
Telefon: +49 (0) 8131 / 390 100
E-post: [email protected]
Nettsted: www.artdeco.com

3. Navn og adresse til databeskyttelsesansvarlig

Databeskyttelsesansvarlig for kontrolløren er:

Dr. Sebastian Kraska

ARTDECO cosmetic GmbH
Gaußsstraße 13
85757 Karlsfeld
Deutschland
Telefon: +49 (0) 8131 / 390 100
E-post: [email protected]
Nettsted: www.artdeco.com

Enhver registrert kan når som helst kontakte vår databeskyttelsesansvarlig direkte med alle spørsmål og forslag om databeskyttelse.

4. Cookies / Informasjonskapsler

Internett-sidene til ARTDECO cosmetic GmbH bruker cookies / informasjonskapsler. Cookies er tekstfiler som er lagret i et datasystem via en nettleser.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En cookie-ID er en unik identifikasjon av informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng gjennom hvilke internettsider og servere kan tildeles til den bestemte nettleseren der informasjonskapselen ble lagret. Dette tillater besøkte nettsteder og servere å skille mellom den enkelte nettleser av den registrerte fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike cookie-IDen.

Gjennom bruk av informasjonskapsler kan ARTDECO cosmetic GmbH gi brukerne av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester, som ikke ville vært mulig uten informasjonskapselinnstillingen.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på vår nettside optimaliseres med brukeren i tankene. Cookies tillater oss, som tidligere nevnt, å gjenkjenne våre nettside-brukere. Formålet med denne gjenkjennelsen er å gjøre det lettere for brukerne å benytte nettstedet vårt. Nettstedbrukeren som bruker informasjonskapsler, f.eks. trenger ikke å legge inn tilgangsdata hver gang nettsiden er åpnet, fordi dette blir tatt over av nettsiden, og informasjonskapselen blir lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er informasjonskapselen til en handlekurv i en nettbutikk. Nettbutikken husker artiklene som en kunde har plassert i den virtuelle handlekurven via en informasjonskapsel.

Den registrerte kan når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler via vår nettside ved hjelp av en tilsvarende innstilling i nettleseren som brukes, og kan dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. Videre kan allerede angitte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle populære nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, kan ikke alle funksjoner på nettstedet vårt være helt brukbare.

5. Innsamling av generelle data og informasjon

Nettstedet til ARTDECO cosmetic GmbH samler en rekke generelle data og informasjon når en registrert eller et automatisert system ringer opp nettsiden. Denne generelle dataen og informasjonen lagres i serverloggfilene. Samlet informsjon og data kan være (1) nettlesertypene og versjonene som brukes, (2) operativsystemet som brukes av tilgangssystemet, (3) nettsiden hvorfra et tilgangssystem når vår nettside (såkalte referanser), (4) sub-websites, (5) dato og klokkeslett for tilgang til Internett-området, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet og (8) andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologiske systemer.

Ved bruk av disse generelle data og informasjon, tegner ARTDECO cosmetic GmbH ingen konklusjoner om den registrerte. Snarere er denne informasjonen nødvendig for å (1) levere innholdet på nettstedet vårt på riktig måte, (2) optimalisere innholdet på nettstedet vårt og dets reklame, (3) sikre den langsiktige levedyktigheten til våre informasjonsteknologi-systemer og vår nettstedsteknologi, og (4) gi de rettshåndhevende myndighetene den informasjonen som er nødvendig for strafferettslig forfølgelse i tilfelle et cyberangrep. Derfor analyserer ARTDECO Cosmetics GmbH anonymt innsamlede data og informasjon statistisk, med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten til vår bedrift, og for å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi behandler. De anonyme dataene til serverloggfilene lagres separat fra alle personopplysninger levert av en registrert.

6. Kontakt mulighet via nettsiden

Nettstedet til ARTDECO cosmetic GmbH inneholder informasjon som muliggjør rask elektronisk kontakt til vår bedrift, samt direkte kommunikasjon med oss, som også inneholder en generell adresse på den såkalte elektroniske posten (e-postadressen). Hvis en registrert kontakter kontrolleren via e-post eller via et kontaktskjema, lagres personopplysningene som overføres av den registrerte automatisk. Slike personopplysninger som overføres på frivillig grunnlag av en registrert til kontrolleren, lagres med det formål å behandle eller kontakte den registrerte. Det er ingen overføring av disse personopplysningene til tredjeparter.

7. Bruk av Google Web Fonts

For jevn representasjon av skrifter, bruker denne siden web fonter levert av Google. Når du åpner en side, laster nettleseren din de nødvendige web fonter inn i nettleservinduet for å vise tekster og skrifter korrekt. Når du ringer opp en side på nettstedet vårt, gjør nettleseren din en direkte forbindelse med Googles servere. Google blir dermed oppmerksom på at vår nettside ble nådd til via din IP-adresse. Bruken av Google Web-fonter er gjort for å få en jevn og attraktiv presentasjon av nettstedet vårt. Dette utgjør en berettiget interesse i henhold til Art. 6 (1) (f) DSGVO. Hvis nettleseren din ikke støtter web fonter, brukes en standard skrift på datamaskinen. Ytterligere informasjon om håndtering av brukerdata finnes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernpolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=no.

8. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Datakontrolleren skal behandle og lagre personopplysninger for den registrerte kun for den perioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagring, eller så langt dette er gitt av europeisk lovgiver eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som kontrolleren er underlagt til.

Hvis lagringsformålet ikke er aktuelt, eller hvis en oppbevaringsperiode foreskrevet av den europeiske lovgiveren eller en annen kompetent lovgiver utløper, blir personopplysningene rutinemessig blokkert eller slettet i samsvar med lovkrav.

9. Rettighetene til den registrerte

a) Rett til bekreftelse

Hver registrert skal ha rettigheten tildelt av den europeiske lovgiveren til å få bekreftelse fra kontrolleren om hvorvidt personopplysninger om ham eller henne blir behandlet. Hvis en registrert ønsker å benytte seg av denne rettigheten til bekreftelse, kan han eller hun når som helst kontakte en hvilken som helst ansatt hos kontrolleren.

b) Rett til tilgang

Hver registrert skal ha rettigheten tildelt av den europeiske lovgiveren til å få gratis informasjon fra kontrolleren om hans eller hennes personlige data lagret til enhver tid og en kopi av denne informasjonen. Videre gir de europeiske direktiver og forskrifter den registrerte tilgang til følgende opplysninger:

 • formålene med behandlingen;
 • kategorier av berørte personopplysninger;
 • mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli avslørt, særlig mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner;
 • hvor det er mulig, den planlagte perioden for når personopplysningene skal lagres, eller, hvis ikke mulig, kriteriene som brukes til å bestemme perioden;
 • eksistensen av retten til å be om kontrollerens rettelse eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandling av personopplysninger vedrørende den registrerte, eller å motsette seg slik behandling;
 • eksistensen av retten til å innkreve en klage hos en tilsynsmyndighet;
 • hvor personopplysningene ikke er hentet fra den registrerte, hvilken som helst tilgjengelig informasjon om deres kilde;
 • o eksistensen av automatisert beslutningsprosess, herunder profilering, omtalt i artikkel 22 nr. 1 og 4 i GDPR, og i det minste i disse tilfeller, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og forventede konsekvenser av slik behandling for den registrerte.

c) Rett til utbedring

Hver registrant skal ha retten tildelt av den europeiske lovgiveren til å få kontrolleren, uten unødig forsinkelse, til å rette unøyaktige personopplysninger om ham eller henne. Med hensyn til formålet med behandlingen, skal den registrerte ha rett til å komplementere ufullstendige personopplysninger, også ved å gi en tilleggserklæring.

Hvis en registrert ønsker å utøve denne rett til utbedring, kan han eller hun når som helst kontakte enhver ansatt hos kontrolleren

d) Retten til å slette (Rett til å bli glemt)

Hver registrant skal ha rettighet gitt av den europeiske lovgiveren til å få slettet personopplysninger om ham eller henne uten unødig forsinkelse av kontrolleren, og kontrolleren skal ha plikt til å slette personopplysninger uten unødig forsinkelse dersom en av følgende grunner gjelder, så lenge behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet.
 • Den registrerte trekker samtykke som behandlingen er basert på i henhold til punkt a) i artikkel 6 nr. 1 i GDPR, eller punkt a) i artikkel 9 nr. 2 i GDPR, og hvor det ikke finnes noen annen lovlig grunnlag for behandlingen.
 • Den registrerte protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR, og det er ingen overordnet legitimt grunnlag for behandlingen, eller den registrerte protesterer mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2 i GDPR.
 • Personopplysningene er behandlet ulovlig.
 • Personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i EU- eller medlemsstats lov som kontrolleren er underlagt.
 • Personopplysningene er samlet i forhold til tilbudet om informasjonssamfunnstjenester som nevnt i artikkel 8 nr. 1 i GDPR.

e) Retten til å begrense behandlingen

Hver registrant skal ha retten gitt av den europeiske lovgiveren til å få fra kontrolløren begrensning av behandling der ett av følgende gjelder:

 • Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte, i en periode som gjør det mulig for kontrolleren å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene.
 • Behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter sletting av personopplysningene, og ber om i stedet begrensningen av bruken i stedet.
 • Kontrolleren trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingens formål, men de er pålagt av den registrerte for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.
 • Den registrerte har protestert mot behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR, i påvente av verifikasjonen om den legitime begrunnelsen til kontrolleren overstiger den registrerte.

f) Rett til dataportabilitet

Hver registrant skal ha retten tildelt av den europeiske lovgiveren, til å motta personopplysninger om ham eller henne, som ble gitt til en kontroller, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Han eller hun skal ha rett til å overføre disse dataene til en annen kontroller uten hindring fra kontrolleren som personopplysningene er gitt til, så lenge behandlingen er basert på samtykke i henhold til punkt a) av artikkel 6 nr. 1 i GDPR eller punkt a) i artikkel 9 nr. 2 i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til punkt b) av artikkel 6 nr. 1 i GDPR, og behandlingen utføres med automatiserte midler, så lenge behandlingen ikke er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er betrodd kontrollen.

Videre skal den registrerte ved utøvelse av hans eller hennes rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 nr. 1 i GDPR ha rett til å få personopplysninger overført direkte fra en kontroller til en annen, der det er teknisk mulig og når det ikke negativt påvirker andres rettigheter og friheter.

For å hevde retten til dataportabilitet, kan den registrerte når som helst kontakte en ansatt hos ARTDECO cosmetic GmbH.

g) Rett til å protestere

Hver registrant skal ha retten tildelt av den europeiske lovgiveren til enhver tid å motsette seg behandling av personopplysninger som vedrører ham eller henne, av grunnlag knyttet til hans eller hennes spesielle situasjon, som er basert på punkt e) eller f ) av artikkel 6 nr. 1 i GDPR. Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

ARTDECO cosmetic GmbH skal ikke lenger behandle personopplysningene i tilfelle innvendingen, med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Dersom ARTDECO Cosmetic GmbH behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, har den registrerte rett til å til enhver tid protestere mot behandling av personopplysninger om ham eller henne for slik markedsføring. Dette gjelder profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring. Dersom den registrerte protesterer mot ARTDECO cosmetic GmbH til behandlingen for direkte markedsføring, vil ARTDECO cosmetic GmbH ikke lenger behandle personopplysningene for disse formålene.

I tillegg har den registrerte rett til å motsette seg behandling av personopplysninger om ham eller henne av ARTDECO cosmetic GmbH for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til artikkel 89 nr. 1 i GDPR, med mindre behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave utført av hensyn til allmennhetens interesse.

For å utøve retten til å protestere, kan den registrerte kontakte enhver ansatt hos ARTDECO cosmetic GmbH. I tillegg er den registrerte fri i sammenheng med bruken av informasjonssamfunnstjenester, og direktiv 2002/58 / EC, til å bruke sin rett til å protestere ved hjelp av automatiske metoder ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

h) Automatisert individuell beslutningsprosess, inkludert profilering

Hver registrant skal ha retten tildelt av den europeiske lovgiveren, for ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, herunder profilering, som gir juridiske konsekvenser for ham eller henne, eller på tilsvarende måte påvirker ham eller henne, så lenge beslutningen (1) ikke er nødvendig for inngåelse eller utførelse av en kontrakt mellom den registrerte og en kontroller, eller (2) ikke er autorisert av unions- eller medlemsstats-lov som kontrolleren er underlagt, og som også legger ned passende tiltak for å beskytte registrantens rettigheter og friheter og legitime interesser, eller (3) ikke er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke.

Dersom beslutningen (1) er nødvendig for inngåelse eller utførelse av en kontrakt mellom den registrerte og en kontroller, eller (2) den er basert på den registrerte uttrykkelige samtykke, skal ARTDECO cosmetic GmbH gjennomføre hensiktsmessige tiltak å beskytte registrantens rettigheter og friheter og berettigede interesser, i det minste retten til å skaffe seg menneskelig innblanding fra kontrollerens side, for å uttrykke sitt synspunkt og bestride beslutningen. Hvis den registrerte ønsker å utøve rettighetene til automatisert individuell beslutningsprosess, kan han eller hun når som helst henvende seg til enhver ansatt hos ARTDECO cosmetic GmbH.

i) Rett til å trekke samtykke fra databeskyttelse

Hver registrant skal ha retten tildelt av den europeiske lovgiveren til å trekke sitt samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger til enhver tid.

Hvis den registrerte ønsker å utøve retten til å trekke samtykket, kan han / hun til enhver tid henvende seg til enhver ansatt hos ARTDECO cosmetic GmbH.

10. Databeskyttelsesbestemmelser om programmet og bruk av Facebook

På denne nettsiden har kontrolleren integrerte komponenter av bedriften Facebook. Facebook er et sosialt nettverk.

Et sosialt nettverk er et sted for sosiale møter på internett, et nettbasert samfunn, som vanligvis lar brukerne kommunisere med hverandre og samhandle i et virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan fungere som en plattform for utveksling av meninger og erfaringer, eller gjøre det mulig for internett samfunnet å gi personlig eller forretningsrelatert informasjon. Facebook lar brukerne av det sosiale nettverket blant annet opprette private profiler, laste opp bilder og danne nettverk gjennom venneforespørsler.

Driftsselskapet til Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor utenfor USA eller Canada, er kontrolleren Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Ved hver oppringning til en av de enkelte sidene på dette internett-nettstedet, som drives av kontrolleren, og i hvilken en Facebook-komponent (Facebook plugin-moduler) ble integrert, er nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den registrerte automatisk bedt om å laste ned tilhørende Facebook-komponent fra Facebook via Facebook-komponenten. En oversikt over alle Facebook-plugin-moduler kan nås på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løpet av denne tekniske prosedyren blir Facebook gjort oppmerksom på hvilken spesifikk del av nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte.

Hvis registrerte er logget inn på Facebook på samme tid, oppdager Facebook med hver oppringning til nettstedet vårt av den registrerte - og for hele oppholdet på vårt nettsted - hvilket spesifikt undernettsted på nettstedet ble besøkt av den registrerte. Denne informasjonen er samlet gjennom Facebook-komponenten og knyttet til den respektive Facebook-kontoen til den registrerte. Hvis den registrerte klikker på en av Facebook-knappene som er integrert i vår nettside, f.eks. "Like" -knappen, eller hvis den registrerte legger igjen en kommentar, matcher Facebook denne informasjonen med den personlige Facebook-brukerkontoen til den registrerte og lagrer personopplysningene.

Facebook mottar alltid, via Facebook-komponenten, informasjon om et besøk til nettstedet vårt av den registrerte, når registrerte er logget inn på Facebook samtidig som oppkallingen til nettstedet vårt. Dette skjer uansett om den registrerte klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Hvis en slik overføring av informasjon til Facebook ikke er ønskelig for den registrerte, kan han eller hun forhindre dette ved å logge av fra deres Facebook-konto før en oppringning til vår nettside blir gjort.

Datasikkerhetsretningslinjen publisert av Facebook, som er tilgjengelig på https://facebook.com/about/privacy/, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger av Facebook. I tillegg er det forklart der hvilke innstillingsalternativer Facebook tilbyr for å beskytte personvernet til den registrerte. I tillegg er ulike konfigurasjonsalternativer tilgjengelig for eliminering av dataoverføring til Facebook. Disse programmene kan brukes av den registrerte for å eliminere en dataoverføring til Facebook.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om søknad og bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

På denne nettsiden har kontrolleren integrert komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunksjonen). Google Analytics er en web analysetjeneste. Web analyse er innsamling, samling og analyse av data om oppførselen til besøkende på nettsteder. En web analyseservice samler blant annet data om nettsiden hvorfra en person er kommet (den såkalte henvisningsenheten), hvilke undersider som ble besøkt, eller hvor ofte og i hvilken periode en underside ble vist. Webanalyser brukes hovedsakelig for optimalisering av et nettsted og for å utføre en kostnadsfordelingsanalyse av internett-annonsering.

Operatøren av Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For webanalysen gjennom Google Analytics bruker kontrolleren programmet "_gat. _anonymizeIp". Ved hjelp av denne applikasjonen blir IP-adressen til internett-tilkoblingen til den registrerte forkortet av Google og anonymisert når du åpner våre nettsteder fra en EU-medlemsstat eller en annen kontraherende stat til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er å analysere trafikken på nettstedet vårt. Google bruker de innsamlede dataene og informasjonen, blant annet, til å evaluere bruken av nettstedet vårt og å levere elektroniske rapporter, som viser aktiviteten på våre nettsteder, og å tilby andre tjenester vedrørende bruk av vårt nettsted for oss.

Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler/cookies er forklart ovenfor. Med innstillingen av cookien kan Google analysere bruken av nettstedet vårt. Ved hver oppringning til en av de enkelte sidene på dette internett-området, som drives av kontrolleren og som en Google Analytics-komponent ble integrert i, vil nettleseren på informasjonsteknologi-systemet til den registrerte automatisk sende inn data via Google Analytics-komponenten med formål om online annonsering og oppgjør av provisjoner til Google. I løpet av denne tekniske prosedyren får bedriften Google kunnskap om personlig informasjon, for eksempel den registrerte IP-adressen, som blant annet tjener Google til å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk, og deretter opprette provisjonsoppgjør.

Cookien brukes til å lagre personlig informasjon, for eksempel tilgangstidspunktet, stedet der tilgangen ble gjort, og hyppigheten av besøk på nettstedet vårt av den registrerte. Ved hvert besøk på vårt nettsted vil slike personlige data, inkludert IP-adressen til internett-tilgangen som brukes av den registrerte, overføres til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan overføre disse personopplysningene som samles inn gjennom den tekniske prosedyren til tredjepart.

Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, forhindre innstillingen av informasjonskapsler via vår nettside til enhver tid ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes og dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. En slik tilpasning til den brukte nettleseren ville også hindre Google Analytics fra å installere en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. I tillegg kan cookies som allerede er i bruk av Google Analytics, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

I tillegg har den registrerte muligheten til å motsette seg en samling av data som genereres av Google Analytics, som er relatert til bruken av dette nettstedet, samt behandling av disse dataene av Google og muligheten til å utelukke slike. For dette formålet må den registrerte laste ned en nettleser add-on via linken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere den. Denne nettleser add-on forteller Google Analytics via en JavaScript, at data og informasjon om besøk på internett-sider ikke kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettleser add-ons betraktes som en innsigelse fra Google. Hvis informasjonsteknologisystemet til den registrerte er senere slettet, formatert eller nylig installert, må den registrerte reinstallere nettleser add-ons for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettleser add-ons ble avinstallert av den registrerte eller annen person som kan henføres til kompetanseområdet, eller er deaktivert, er det mulig å utføre ominstallasjonen eller reaktivering av nettleser add-ons.

Ytterligere informasjon og de gjeldende databeskyttelsesbestemmelsene i Google kan hentes under https://policies.google.com/privacy?hl=no og under https://www.google.com/analytics/terms/no.html. Google Analytics forklares nærmere under følgende Link https://www.google.com/analytics/.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av Google Maps

Dette nettstedet bruker Google Maps API, en Google-interaktiv tjeneste ("Google"), for å vise et interaktivt kart og å opprette et rutekart. Google Maps drives av Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Via bruk av Google Maps kan informasjon om bruken av dette nettstedet (inkludert din IP-adresse) overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google overfører informasjonen som er innhentet via Maps til en tredjepart dersom dette er påkrevd i henhold til loven, eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på vegne av Google.

Du kan finne vilkårene for bruk for Google Maps under vilkårene for Google Maps (https://www.google.com/intl/no_no/help/terms_maps/). For full informasjon, vennligst se Googles personvern og vilkår for bruk (https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/).

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av Google AdSense

På denne nettsiden har kontrolleren integrert Google AdSense. Google AdSense er en online tjeneste som tillater plassering av annonsering på nettsteder fra tredjeparter. Google AdSense er basert på en algoritme som velger annonser som vises på tredjepartswebsteder, for å samsvare med innholdet på respektive tredjeparts nettsted. Google AdSense tillater en interessebasert målretting av Internett-brukeren, som implementeres ved å generere individuelle brukerprofiler.

Driftsselskapet til Googles AdSense-komponent er Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Formålet med Googles AdSense-komponent er integrasjon av annonser på nettstedet vårt. Google AdSense plasserer en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler/cookies er forklart ovenfor. Med innstillingen av informasjonskapselen, kan Alphabet Inc. analysere bruken av nettstedet vårt. Ved hver oppringning til en av de enkelte sidene på denne nettsiden, som drives av kontrolleren og i hvilke en Google AdSense-komponent er integrert, vil nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den registrerte automatisk sende inn data via Google AdSense-komponent med formålet for elektronisk annonsering og oppgjøret av provisjoner til Alphabet Inc. I løpet av denne tekniske prosedyren får bedriften Alphabet Inc. kunnskap om personopplysninger, som den registrerte IP-adressen til den registrerte, som tjener Alphabet Inc., blant annet for å forstå opprinnelsen til besøkende og klikk og deretter opprette provisjonsoppgjør.

Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, forhindre innstillingen av informasjonskapsler via vår nettside til enhver tid ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes og dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. En slik tilpasning til den brukte nettleseren vil også forhindre Alphabet Inc. fra å sette inn en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. I tillegg kan cookies som allerede er i bruk av Alphabet Inc., slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

Videre bruker Google AdSense også såkalte sporingspiksler. En sporing piksel er en miniatyr grafikk som er innebygd i nettsider for å lage en loggfil og en loggfil analyse som kan brukes til en statistisk analyse. Basert på de innebygde sporingspikslene, kan Alphabet Inc. vite om og når et nettsted ble åpnet av en registrert, og hvilke koblinger som ble klikket på av den registrerte. Sporings piksler tjener blant annet til å analysere strømmen av besøkende på et nettsted.

Gjennom Google AdSense overføres personlige data og informasjon, som også inneholder IP-adressen, og som er nødvendig for innsamling og regnskap for de viste annonsene, til Alphabet Inc. i USA. Disse personopplysningene blir lagret og behandlet i USA. Alfabetet Inc. kan avsløre de innsamlede personopplysningene gjennom denne tekniske prosedyren til tredjepart.

Google AdSense forklares videre under følgende kobling https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av Google Remarketing

På denne nettsiden har kontrolleren integrert Googles remarketingtjenester. Google Remarketing er en funksjon i Google AdWords, som gjør det mulig for et foretak å vise annonsering til internett-brukere som tidligere har besøkt bedriftens nettsted. Integrasjonen av Google Remarketing tillater derfor et foretak å opprette bruker basert annonsering og viser dermed relevante annonser til interesserte internett-brukere. Driftsselskapet til Google Remarketing-tjenestene er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Formålet med Google Remarketing er innsetting av interesserelevant annonsering. Med Google Remarketing lar oss vise annonser på Google-nettverket eller på andre nettsteder, som er basert på individuelle behov og tilpasset internett-brukeren.

Google Remarketing setter en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. Definisjonen av informasjonskapsler er forklart ovenfor. Med innstillingen av informasjonskapselen, tillater Google en anerkjennelse av den besøkende på nettstedet vårt hvis han ringer opp påfølgende nettsider, som også er medlem av Google-annonseringsnettverket. Ved hver oppringing til et internett-område der tjenesten er blitt integrert av Google Remarketing, identifiserer nettleseren til den registrerte automatisk med Google. I løpet av denne tekniske prosedyren mottar Google personlig informasjon, for eksempel IP-adressen eller surfing-ad ferdigheten til brukeren, som Google blant annet bruker til å sette inn interessert relevant annonsering.

Cookien brukes til å lagre personlig informasjon, f.eks. internett-sidene besøkt av den registrerte. Hver gang vi besøker våre internettsider, blir personlige data, inkludert IP-adressen til internett-tilgangen som brukes av den registrerte, overført til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan overføre disse personopplysningene som samles inn gjennom den tekniske prosedyren til tredjepart.

Den registrerte kan, som nevnt ovenfor, forhindre at du angir informasjonskapsler via vår nettside til enhver tid ved hjelp av en tilsvarende justering av nettleseren som brukes og dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. En slik tilpasning til den brukte nettleseren ville også hindre Google fra å sette inn en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. I tillegg kan cookies som allerede er i bruk av Google, slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer.

I tillegg har den registrerte muligheten til å motsette seg interessebasert annonsering fra Google. For dette formålet må den registrerte så til koblingen www.google.no/settings/ads og foreta de ønskede innstillingene på hver nettleser som brukes av den registrerte.

Ytterligere informasjon og de faktiske databeskyttelsesbestemmelsene i Google kan hentes under https://policies.google.com/privacy?hl=no.

15. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av Google-AdWords

På denne nettsiden har kontrolleren integrert Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste for internett-annonsering som gjør at annonsøren kan plassere annonser i Google-søkemotorresultater og Googles annonseringsnettverk. Google AdWords tillater en annonsør å forhånds-definere bestemte søkeord hvor en annonse vises først på Googles søkeresultater da brukeren bruker søkemotoren til å hente et søkeordrelatert søkeresultat. I Google Advertising Network distribuerer annonsene på relevante nettsider ved hjelp av en automatisk algoritme, med tanke på de tidligere definerte søkeordene.

Driftsselskapet til Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Formålet med Google AdWords er å markedsføre nettstedet vårt ved å inkludere relevant annonsering på tredjeparts nettsider og i søkeresultatene fra søkemotoren Google og en innføring av tredjepartsannonsering på nettstedet vårt.

Hvis en registrer når vår nettside via en Google-annonse, blir en konverteringsscookie lagret på datateknologisystemet til den registrerte via Google. Definisjonen av informasjonskapsler/cookies er forklart ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere den registrerte. Hvis cookien ikke er utløpt, brukes konverteringscookien til å sjekke om visse undersider, for eksempel handlekurven fra et nettbutikksystem, ble ringt opp på vår nettside. Gjennom konverteringscookien kan både Google og kontrolleren se hvorvidt en person som nådde en AdWords-annonse på nettstedet, genererte salg, det vil si utført eller avbrutt et salg av varer.

Dataene og informasjonen som samles inn ved bruk av konverteringscookies, brukes av Google til å lage besøksstatistikk for nettstedet vårt. Disse besøksstatistikkene brukes til å bestemme totalt antall brukere som har blitt servert gjennom AdWords-annonser for å finne frem til suksessen eller feilen i hver AdWords-annonse og for å optimalisere våre AdWords-annonser i fremtiden. Verken vårt firma eller andre Google AdWords-annonsører mottar informasjon fra Google som kan identifisere den registrerte.

Konverteringscookien lagrer personlig informasjon, f.eks. internett-sidene besøkt av den registrerte. Hver gang vi besøker våre internettsider, blir personlige data, inkludert IP-adressen til internett-tilgangen som brukes av den registrerte, overført til Google i USA. Disse personopplysningene lagres av Google i USA. Google kan overføre disse personopplysningene som samles inn gjennom den tekniske prosedyren til tredjepart.

Den registrerte kan til enhver tid hindre at cookies legges inn av vår nettside, som nevnt ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes og dermed permanent nekte innstillingen av informasjonskapsler. En slik innstilling av nettleseren som brukes, ville også hindre Google fra å plassere en konverteringscookie på informasjonsteknologisystemet til den registrerte. I tillegg kan en informasjonskapsel fra Google AdWords til enhver tid slettes via nettleseren eller andre programprogrammer.

Den registrerte har mulighet til å protestere mot den interessebaserte annonsering fra Google. Da må den registrerte fra hver av nettleserne sine gå til koblingen www.google.no/settings/ads og angi ønskede innstillinger.

Ytterligere informasjon og de gjeldende databeskyttelsesbestemmelsene i Google kan hentes under https://policies.google.com/privacy?hl=no.

16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av Instagram

På denne nettsiden har kontrolleren integrerte komponenter fra tjenesten Instagram. Instagram er en tjeneste som kan kvalifiseres som en audiovisuell plattform, som tillater brukere å dele bilder og videoer, samt formidle slike data i andre sosiale nettverk.

Operasjonsselskapet til tjenestene som tilbys av Instagram er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

Ved hver oppringning til en av de enkelte sidene på dette internett-området, som betjenes av kontrolleren, og som en Instagram-komponent (Insta-knapp) ble integrert, blir nettleseren på datateknologisystemet hos den registrerte automatisk bedt om ned lasting av en visning av den tilsvarende Instagram-komponenten i Instagram. I løpet av denne tekniske prosedyren blir Instagram oppmerksom på hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte.

Hvis registrerte er logget inn samtidig på Instagram, oppdager Instagram hver oppringning til vår nettside av den registrerte - og for hele oppholdets varighet på vårt nettsted - hvilken spesifikk underside på nettsiden som ble besøkt av den registrerte. Denne informasjonen er samlet gjennom Instagram-komponenten og er knyttet til den respektive Instagram-kontoen til den registrerte. Hvis den registrerte klikker på en av Instagram-knappene som er integrert på vår nettside, matcher Instagram denne informasjonen med den personlige Instagram-brukerkontoen til den registrerte og lagrer personopplysningene.

Instagram mottar informasjon via Instagram-komponenten om at den registrerte har besøkt vår nettside forutsatt at den registrerte er logget på Instagram på tidspunktet for besøket til nettstedet vårt. Dette skjer uansett om personen klikker på Instagram-knappen eller ikke. Hvis en slik overføring av informasjon til Instagram ikke er ønskelig for den registrerte, kan han eller hun forhindre dette ved å logge av fra deres Instagram-konto før en oppringning til nettstedet vårt blir gjort.

Ytterligere informasjon og gjeldende databeskyttelsesbestemmelser i Instagram kan hentes under https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og bruk av YouTube

På denne nettsiden har kontrolleren integrerte komponenter fra YouTube. YouTube er en internettvideoportal som gjør det mulig for videoutgivere og andre å laste opp videoklipp gratis, som også gir gratis visning, gjennomgang og kommentar muligheter. YouTube gir deg mulighet til å publisere alle typer videoer, slik at du kan få tilgang til både fulle filmer og TV-sendinger, samt musikkvideoer, trailere og videoer laget av brukere via internettportalen.

Driftsselskapet til YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

https://www.youtube.com/intl/no/yt/about/. I løpet av denne tekniske prosedyren får YouTube og Google kunnskap om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt ble besøkt av den registrerte.

 

Hvis registrerte er logget inn på YouTube, gjenkjenner YouTube ved hver oppringning til en underside som inneholder en YouTube-video, hvilken bestemt underside på nettstedet vårt som ble besøkt av den registrerte. Denne informasjonen er samlet av YouTube og Google og tilordnet den respektive YouTube-kontoen til den registrerte.

YouTube og Google vil motta informasjon via YouTube-komponenten som den registrerte har besøkt på vår nettside, hvis den registrerte på tidspunktet for besøket til nettstedet vårt er logget inn på YouTube. Dette skjer uansett om personen klikker på en YouTube-video eller ikke. Hvis en slik overføring av denne informasjonen til YouTube og Google ikke er ønskelig for den registrerte, kan dette bli forhindret hvis den registrerte logger seg ut fra sin egen YouTube-konto før en oppringning til nettstedet vårt blir gjort.

YouTubes databeskyttelsesbestemmelser er tilgjengelig: https://policies.google.com/privacy?hl=no, og gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger av YouTube og Google.

18. Rettslig grunnlag for behandlingen

Artikkel 6 nr. 1 lit. a av GDPR fungerer som det juridiske grunnlaget for behandling av operasjoner som vi får samtykke til for et bestemt foredlingsformål. Dersom behandling av personopplysninger er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i, som for eksempel når behandling er nødvendig for levering av varer eller for å levere en annen tjeneste, er behandlingen basert på artikkel 6 nr.1 lit. b av GDPR. Det samme gjelder for slik behandling som er nødvendig for gjennomføring av forkontrakterende tiltak, for eksempel ved henvendelser om våre produkter eller tjenester. Er vårt selskap underlagt en juridisk forpliktelse som krever behandling av personopplysninger, for eksempel for å oppfylle skatteforpliktelser, er behandlingen basert på Artikkel 6 nr.1 lit. c av GDPR. I sjeldne tilfeller kan behandling av personopplysninger være nødvendig for å beskytte den registrerte eller en annen fysisk person. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende ble skadet i vårt firma, og hans/hennes navn, alder, helseforsikringsdata eller annen viktig informasjon måtte videreføres til lege, sykehus eller annen tredjepart. Da ville behandlingen være basert på artikkel 6 nr.1 lit. d av GDPR. Til slutt kan prosesseringsoperasjoner være basert på artikkel 6 nr.1 lit. f av GDPR. Dette rettsgrunnlaget brukes til behandling av operasjoner som ikke er omfattet av noen av de ovennevnte juridiske grunner, dersom behandling er nødvendig for legitime interesser forfulgt av vårt selskap eller av en tredjepart, unntatt når slike interesser blir tilsidesatt av interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger. Slike behandlingsoperasjoner er særlig lovlige fordi de har blitt spesifikt nevnt av den europeiske lovgiveren. Han mente at en legitim interesse kunne antas hvis den registrerte er en klient av kontrolleren (nr. 47, setning 2 GDPR).

19. De legitime interessene forfulgt av kontrolleren eller av en tredjepart

Der behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6 nr.1 lit. f av GDPR. Vår legitime interesse er å utføre vår virksomhet til fordel for alle våre ansatte og aksjonærene.

20. Periode som personopplysningene vil lagres

Kriteriene som blir brukt for å bestemme oppbevaringsperioden for personopplysninger er den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden. Etter utløpet av den perioden blir de korresponderende dataene slettet rutinemessig, så lenge det ikke lenger er nødvendig for å oppfylle kontrakten eller inngåelse av en kontrakt.

21. Levering av personopplysninger som lovbestemte eller kontraktsmessige krav; Krav til å inngå kontrakt; Forpliktelse til den registrerte til å oppgi personopplysningene; mulige konsekvenser av manglende tilveiebringelse av slike data

Vi avklarer at levering av personopplysninger er delvis påkrevd ved lov (for eksempel skatteregler) eller kan også skyldes kontrakts bestemmelser (for eksempel opplysninger om kontraktspartneren). Noen ganger kan det være nødvendig å inngå en kontrakt at den registrerte gir oss personopplysninger, som senere må behandles av oss. Den registrerte er for eksempel pliktig til å gi oss personopplysninger når vårt firma signerer en kontrakt med ham eller henne. Ikke-levering av personopplysningene vil få konsekvensen at kontrakten med den registrerte ikke kan fullføres. Før personopplysningene leveres av den registrerte, må den registrerte kontakte en hvilken som helst ansatt. Den ansatte forklarer for den registrerte om det er nødvendig med personopplysninger av lovbestemte eller kontraktsmessige grunner, eller det er nødvendig for kontraktens inngåelse, om det er plikt til å levere personopplysninger og konsekvensene av ikke-levering av den personlige data.

22. Eksistens av automatisert beslutningstaking

Som ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutningstaking eller profilering.

Sist oppdatert: August 2020

To Top