"/>

Imprint

ARTDECO cosmetic GmbH

Gaußstraße 13
85757 Karlsfeld
Germany

Telefon: +49 (0)8131 / 390-01

E-post: [email protected]
Website: www.artdeco.com

Administrerende direktør:
Helmut Baurecht, Matthias Baurecht, Stefan Neumeyer

HRB Munich 76194
VAT No.: DE128213146
Jurisdiction: Munich

Responsible according to § 55 (2) RStV: Jennifer Baecker, Gaußstr. 13, 85757 Karlsfeld, Germany

 

Klikk her for å lese om vår EU Commission's online dispute resolution platform

 

Web development

YAY! Digital GmbH
Hohenzollernstraße 13
30161 Hannover
Germany

Website: www.yay-digital.de
eMail: [email protected]

 

Ansvarsfraskrivelse

1. Innholdet på nettstedet

ARTDECO cosmetic GmbH kan ikke gi noen garanti for gjeldende status, korrekthet eller kvalitet av den oppgitte informasjonen. Eventuelle erstatningskrav mot forfatteren basert på materiell eller immateriell skade, som kan være forårsaket av bruk eller manglende bruk av informasjonen som tilbys, eller ved bruk av feilaktig eller ufullstendig informasjon, vil generelt sett være utelukket med mindre det finnes bevis for bevisst eller grov uaktsomhet fra ARTDECO cosmetic GmbH. Alt innhold kan endres og er uten forpliktelser. ARTDECO cosmetic GmbH forbeholder seg rett til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele nettstedet, eller suspendere eller avbryte publisering uten separat varsling.

2. Referanser og lenker

For direkte eller indirekte henvisninger til eksterne nettsider ("hyperkoblinger"), som ikke er innenfor ARTDECO cosmetic GmbHs ansvarsområde, vil en ansvarsforpliktelse bare trekke i kraft dersom ARTDECO cosmetic GmbH har kunnskap om innholdet og at det er teknisk mulig og rimelig å forhindre bruken av ulovlig innhold. ARTDECO cosmetic GmbH herved fastslår uttrykkelig at det ikke var noe ulovlig innhold som kunne gjenkjennes på de koblede sidene på tidspunktet da linkene ble satt. ARTDECO cosmetic GmbH har ingen innflytelse på den nåværende og fremtidige organisasjonen, innholdet eller forfatterskapet til de koblede sidene. Derfor er ARTDECO cosmetic GmbH herved uttrykkelig dissosiert fra alt innholdet på alle koblede / refererte sider, som ble endret etter at lenken ble satt. Denne uttalelsen gjelder alle linker og referanser som er angitt i egne internett-tilbud, samt innspill fra eksterne brukere i gjestebøker, diskusjonsforumets linkkataloger, adresselister og alle andre former for databaser som tilbyr ekstern skrivetilgang. For ulovlig, feil eller ufullstendig innhold og spesielt for skade som oppstår ved bruk eller manglende bruk av slike opplysninger, er leverandøren av nettsiden som ble henvist til, eneansvarlig og ikke leverandør av nettstedet som bare refererer til respektive publikasjon via linker.

3. Opphavsrett og varemerkerettigheter

I alle sine publikasjoner vil ARTDECO cosmetic GmbH forsøke å observere opphavsrett i og til grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som brukes, eller å bruke grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster produsert av ARTDECO cosmetic GmbH, eller å ty til grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som ikke krever lisens. Alle merkeetiketter og varemerker som henvises til på internett-tilbud, og som er tilbudt og beskyttet av tredjeparter, vil, hvis det er aktuelt, bli betinget av betingelsene i gjeldende varemerkelovgivning og respektive registrerte eiers eiendomsrettigheter. Enhver henvisning til en bestemt artikkel vil ikke være en indikasjon på at en slik artikkel eller et varemerke er ubeskyttet av noen tredjeparts eiendomsrettigheter! Opphavsrett til ethvert publisert objekt produsert internt av ARTDECO cosmetic GmbH skal forbli utelukkende med forfatteren av sidene. Enhver reproduksjon med bruk av slik grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner vil ikke bli tillatt uten uttrykkelig samtykke fra ARTDECO cosmetic GmbH.

4. Databeskyttelse

Hvis muligheten presenteres på denne nettsiden for å legge inn personlige eller forretningsdata (E-postadresser, navn, adresser), gir brukeren uttrykkelig denne informasjonen på frivillig basis. Bruken og betaling av alle tjenester som tilbys - hvis det er teknisk mulig og rimelig – er også tillatt uten at det foreligger slike opplysninger eller på grunnlag av anonyme data eller et pseudonym. Bruk av kontaktdata som er publisert i dette avtrykk eller lignende opplysninger, som postadresse, telefon- og faksnummer, samt e-postadresser fra tredjepart for overføring av uoppfordret og uønsket informasjon er ikke tillatt. Retten er reservert for å ta rettslige skritt mot sendere av spam-mails hvis de bryter dette forbudet.

5. Juridisk gyldighet

Denne ansvarsfraskrivelsen skal anses som en del av internettilbudet knyttet til den aktuelle siden. I den grad noen del eller individuell formulering av denne ansvarsfraskrivelsen ikke kan, eller ikke lenger, eller ikke helt, overholder gjeldende lovbestemmelser, har dette ingen innvirkning på innholdet og gyldigheten av de resterende delene av dokumentet.

This Imprint also applies for the ARTDECO Instagram Account www.instagram.com/artdeco_cosmetics/ as well as the ARTDECO Facebook Account www.facebook.com/artdeco.

Klikk her for å lese om vår Personvernserklæring.

To Top